atTRACKtive1

© Maurice Borgignons 2001-2008

Alle materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Vermeld Maurice Borgignons als auteur tenzij anders aangegeven en mauriceborgignons.nl als uitgever.

11-2002 atTRACKtive Eindhoven1

 

F.I.E.T.S: Fietsen In Eindhoven Trouble Shooter

i.s.m. D.C. Eijkemans

Een stedenbouwkundige opgave in het stationsgebied in Eindhoven met als invalshoek de verkeersafwikkeling. In groepen waar verschillende mobiliteiten werden bekeken, hebben wij de fiets als strategisch uitgangspunt onderzocht. Uit groepswerk volgde een aantal nieuwe fysieke voorwaarden voor de openbare ruimte. Ons strategisch en ruimtelijk voorstel is daar onderdeel van. Kern is de snelle en goede afwikkeling van het fietsverkeer in combinatie met een voorstel hoe de bebouwde omgeving daar aan kan bijdragen. Wij stellen een nieuwe routing voor, tezamen met een bestratings- en bebouwingsplan van nieuw te ontwikkelen gebieden.

Beelden