nevohdnie

© Maurice Borgignons 2001-2008

Alle materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Vermeld Maurice Borgignons als auteur tenzij anders aangegeven en mauriceborgignons.nl als uitgever.

11-2004 Masterproject The Space To Be

 

Nevohdnie: Het omgekeerde Eindhoven

i.s.m. J.M. Bruinshoofd

Het thema van dit project is (on)veiligheid in de openbare ruimte. Dit wordt onderscheiden in het gevoel van onveiligheid en de gemeten onveiligheid. Voor de openbare ruimte van Eindhoven is een gevoel van onveiligheid door allerlei overlast door graffiti, zwerfvuil, daklozen en ook fietsen aanwezig. Door onderzoek is geconstateerd dat het daklozenprobleem een groeiende factor is. Dit project voorziet in de paradoxale inzet van het daklozenprobleem voor het gevoel van(= de subjectieve) onveiligheid, door daklozen strategisch terug te plaatsen in de openbare ruimte. Dit moet dan gebeuren onder de voorwaarde dat gebruikers van de binnenstad gecontroleerd in aanraking komen met de verschillende vormen van overlast.

Volgens een ontwikkelingsstrategie worden er op verschillende plaatsen in de binnenstad daklozenvoorzieningen geplaatst, die vervolgens gekoppeld worden aan de andere vormen van overlast. De aangewezen plekken daarvoor zijn de huidige plaatsen in de stad, waar zich “black spots” of gaten in de planning bevinden. Hier bevindt zich volgens analyses ook de meeste overlast. Er kan een nieuwe route ontstaan, die door zijn halfverborgen karakter zorgt voor de nodige indirectheid en controle. Deze route die een aaneenschakeling van hoven en zijstraten is, vormt dan NEVOHDNIE, het omgekeerde Eindhoven: de elementen die negatief waren voor de veiligheidsbeleving van de openbare ruimte wordt nu door daklozen ingezet als pionierende functies.

De vormgeving van de plaatsen sluit aan bij het mobiele karakter van de dakloze en zijn nieuwe functie als pionier in de openbare ruimte. Gekozen is voor (mobiel) steigermateriaal dat enerzijds zorgt voor een beschutting en mogelijkheid tot voyeurisme en anderzijds voor een positieve bijdrage aan het imago van de nieuwe pioniers. Daklozen hebben weer een reden om in de openbare ruimte te verblijven. Tegelijkertijd kan de afstand tussen de daadwerkelijke onveiligheid en het gevoel daarvan worden verkleind.

Analyse / Beelden /Column1 / Column2 / Website